ششمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو پخش زنده

ارائه نکاتی در خصوص طرح‌ها توسط دکتر عماد احمدوند؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۲۲ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

ارائه نکاتی در خصوص بازار توسط دکتر علیمراد رشیدی؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۱۷ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

پس از اتمام ارائه‌ها دکتر رشیدی در حال ارائه نکاتی در خصوص بازار است.

عکس‌های یادگاری ششمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

ساعت : ۱۶:۱۳ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

ارائه گروه پنج؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۱۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

ارائه خلاقانه اطلاعات گروه پنج

ساعت : ۱۶:۰۷ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

مراسم اختتامیه ششمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۰۳ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

امتبازدهی داوران به گروه سه؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۶:۰۲ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

ارائه گروه سه؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۵:۵۹ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

پاسخگویی گروه یک به پرسش‌های هیات داوران؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۵:۵۷ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

ارائه گروه یک؛‌‌ هم‌اکنون

ساعت : ۱۵:۵۵ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۲

آدرس ایمیل

درخت آموزش

دانشجویی

دانش آموزی

جستجوی پیشرفته

دوره های آموزش فناوری نانو

دانشجویی

تجاری سازی فناوری نانو

دانش آموزی

مفاهیم پایه

علوم و پدیده های نانو مقیاس

فناوری های نانو مقیاس

تجهیزات شناسایی علوم وفناوری نانو

برترین کاربران سایت (دانشجویی)

برترین کاربران در روز (دانشجویی)

برترین کاربران در هفته (دانشجویی)

برترین کاربران در ماه (دانشجویی)

برترین کاربران در سال (دانشجویی)

برترین نویسندگان سایت (دانشجویی)

آمار سایت

 • 7014تعداد کاربران سایت

آمار آزمون های مقالات

 • 276تعداد مقالات
 • 60048تعداد کل شرکت کنندگان
 • 1987شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 47527تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 71.76میانگین درصد شرکت کنندگان

آمار آزمون های جامع

 • 26تعداد آزمون‌های جامع برگزار شده
 • 9518تعداد کل شرکت کنندگان
 • 5802شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 592تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 27.64میانگین درصد شرکت کنندگان