دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو پخش زنده

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۵۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۴۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۳۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

دهمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۲۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوری بوم‌های کسب و کار؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۲۸ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوری بوم‌های کسب و کار؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۲۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوری بوم‌های کسب و کار؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۱۵ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

تبلیغات محیطی گروه‌ها در محل برگزاری دوره

ساعت : ۱۳:۱۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوری بوم‌های کسب و کار؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۰۶ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

داوری بوم‌های کسب و کار؛ هم اکنون

ساعت : ۱۳:۰۱ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۵/۰۹

آدرس ایمیل

درخت آموزش

دانشجویی

دانش آموزی

جستجوی پیشرفته

واژه نامه

ثبت نام در خبرنامه

دوره های آموزش فناوری نانو

دانشجویی

تجاری سازی فناوری نانو

دانش آموزی

مفاهیم پایه

علوم و پدیده های نانو مقیاس

فناوری های نانو مقیاس

تجهیزات شناسایی علوم وفناوری نانو

برترین کاربران سایت (دانشجویی)

برترین نویسندگان سایت (دانشجویی)

برترین کاربران آزمون های مقالات در روز (دانشجویی)

برترین کاربران آزمون های مقالات در هفته (دانشجویی)

برترین کاربران آزمون های مقالات در ماه (دانشجویی)

برترین کاربران آزمون های مقالات در سال (دانشجویی)

برترین های آزمون آزمایشی سومین آزمون آزمایشی جامع پنجمین مسابقه ملی (دانشجویی)

آمار بازدید سایت

آمار آزمون های مقالات

 • 314تعداد مقالات
 • 81339تعداد کل شرکت کنندگان
 • 2679شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 65443تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 72.82میانگین درصد شرکت کنندگان

آمار آزمون های آزمایشی

 • 30تعداد برگزاری آزمون‌های آزمایشی
 • 8606تعداد کل شرکت کنندگان
 • 5229شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 654تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 28.33میانگین درصد شرکت کنندگان

آمار آزمون های ترازیابی

 • 6تعداد برگزاری آزمون‌های ترازیابی
 • 1798تعداد کل شرکت کنندگان
 • 964شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 142تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 27.51میانگین درصد شرکت کنندگان