ششمین دوره توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو پخش زنده

ارائه مشاوره‌های تخصصی به گروه‌ها توسط مشاوران دوره؛‌ هم‌اکنون

ساعت : ۲۰:۰۶ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان؛ هم‌اکنون

ساعت : ۲۰:۰۱ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

ارائه مشاوره‌های تخصصی به گروه‌ها توسط مشاوران دوره؛‌ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۵۶ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

ارائه مشاوره‌های تخصصی به گروه‌ها توسط مشاوران دوره؛‌هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۵۲ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

جلسات گروهی در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در جریان است

ساعت : ۱۹:۵۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۴۳ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۴۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۲۳ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان؛ هم‌اکنون

ساعت : ۱۹:۱۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

تا دقایقی دیگر جلسه سوم گروه‌ها آغاز می‌شود

ساعت : ۱۸:۳۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۱

هم‌اکنون شرکت‌کنندگان در حال استراحت هستند و تا دقایقی دیگر سومین جلسه گروهی شرکت‌کنندگان با هدف تدوین طرح کسب و کارشان آغاز می‌شود.

آدرس ایمیل

درخت آموزش

دانشجویی

دانش آموزی

جستجوی پیشرفته

دوره های آموزش فناوری نانو

دانشجویی

تجاری سازی فناوری نانو

دانش آموزی

مفاهیم پایه

علوم و پدیده های نانو مقیاس

فناوری های نانو مقیاس

تجهیزات شناسایی علوم وفناوری نانو

برترین کاربران سایت (دانشجویی)

برترین کاربران در روز (دانشجویی)

برترین کاربران در هفته (دانشجویی)

برترین کاربران در ماه (دانشجویی)

برترین کاربران در سال (دانشجویی)

برترین نویسندگان سایت (دانشجویی)

آمار سایت

 • 7014تعداد کاربران سایت

آمار آزمون های مقالات

 • 276تعداد مقالات
 • 60038تعداد کل شرکت کنندگان
 • 1986شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 47519تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 71.76میانگین درصد شرکت کنندگان

آمار آزمون های جامع

 • 26تعداد آزمون‌های جامع برگزار شده
 • 9518تعداد کل شرکت کنندگان
 • 5802شرکت کنندگان یکتا در آزمون
 • 592تعداد قبول شدگان در آزمون
 • 27.64میانگین درصد شرکت کنندگان